UBND tỉnh Quảng Nam BAN HÀNH Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X

Quyết định 3830/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X

Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ./.

Tải Quyết định tại đây 

Tin liên quan