Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Chiều ngày 20/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Tại điểm cầu Bộ NN&PTNT: đại diện Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ soạn thảo Đề án; các đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia; cùng tham dự Hội nghị có Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam: chủ trì Hội nghị ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở; cùng tham dự có ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Sở.

Trong năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, Bộ sẽ xây dựng kiến trúc nền tảng dữ liệu tổng thể ngành nông nghiệp và từng bước đầu tư các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành dùng chung nhằm thu thập, xử lý, giám sát, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ quản lý nông nghiệp, nông thôn và chuyển đổi số.

Related image

Hội nghị tham vấn nhằm mục đích xác định hiện trạng, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh, thành phố (hoặc vùng sinh thái nông nghiệp); Khảo sát các mô hình chuyển đổi số có hiệu quả trong quản lý, sản xuất nông nghiệp của người dân, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, kịp thời hướng dẫn, nắm bắt nhu cầu chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; cũng như những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của các địa phương trong triển khai chuyển đổi số để đề xuất giải pháp khắc phục.

A picture containing indoor, wall, ceiling, floor

Description automatically generated

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở đề xuất một số nội dung trong Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể: Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp (mã số vùng trồng, số hóa quy trình truy xuất nguồn gốc cho nhóm sản phẩm chủ lực, Ocop, đặc hữu); ưu tiên bố trí nguồn vốn để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất đồng bộ, hệ thống cơ sở hạ tầng số và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Nông nghiệp và PTNT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, khai thác thông tin của doanh nghiệp, người dân, tổ chức./.

Tin liên quan