Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu II

Sáng ngày 25/3/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (đơn vị Khối trưởng năm 2021) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu II. Chủ trì hội nghị, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở - đại diện cho Khối trưởng khối thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị, có ông Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; cùng tham dự có các đại biểu là đại diện cho lãnh đạo các Phòng/Ban công chức liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu II.

 

 

A group of people sitting at a table in a restaurant

Description automatically generated with low confidence

Quang cảnh tại Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối luôn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo; bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong năm, các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Kết quả, 100% các đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu II được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân của Khối được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

A person standing at a podium in front of a group of people

Description automatically generated with medium confidence

Ông Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh thay mặt Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của từng đơn vị thành viên trong Khối. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Khối tiếp tục nghiên cứu để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và nổ lực phát động các phong trào thi đua để hoàn thành phương hướng nội dung thi đua Khối đề ra trong năm 2022.