Phương án vận động, quảng bá thương hiệu tại các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022

Phương án số 24/PA-BTC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Vận động, quảng bá thương hiệu tại các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022

Phương án được ban hành nhằm mục đích:

-  Phát huy tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để tổ chức sự kiện “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022” nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của Quảng Nam, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch đến với Quảng Nam; đồng thời, khuyến khích, tôn vinh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng bá, giới thiệu, phát triển thương hiệu, sản phẩm đến với thị trường trong nước và quốc tế trong dịp tổ chức các hoạt động sự kiện “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022”. 

- Thực hiện quảng bá, giới thiệu, phát triển thương hiệu, sản phẩm phải thực hiện trong khuôn khổ, quy định pháp luật hiện hành; quản lý, sử dụng nguồn vận động đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Tải Phương án tại đây 

Tin liên quan