Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản được ban hành theo Thông tư gồm: 

1. Giống cá nước ngọt. 

Phần 2: Cá tra.

Ký hiệu: QCVN 02 - 33 - 2: 2021/BNNPTNT.

2. Giống cá nước ngọt - Phần 3. 

Ký hiệu: QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT.

3. Giống tôm nước lợ, tôm biển. Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng. 

Ký hiệu: QCVN 02 - 34 - 1: 2021/BNNPTNT.

4. Giống tôm nước lợ, tôm biển. Phần 2: Tôm hùm. 

Ký hiệu: QCVN 02 - 34 - 2: 2021/BNNPTNT. 

5. Giống cá mặn, lợ. 

Ký hiệu: QCVN 02 - 36: 2021/BNNPTNT.

6. Giống động vật thân mềm. 

Ký hiệu: QCVN 02 - 37: 2021/BNNPTNT

 

Tải văn bản tại đây

Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT

Giống cá tra - QCVN 02 - 33 - 2: 2021/BNNPTNT

Giống cá nước ngọt - Phần 3 - QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT.

Giống Tôm sú, tôm thẻ chân trắng - QCVN 02 - 34 - 1: 2021/BNNPTNT.

Giống tôm hùm - QCVN 02 - 34 - 2: 2021/BNNPTNT. 

Giống cá mặn, lợ - QCVN 02 - 36: 2021/BNNPTNT.

Giống động vật thân mềm - QCVN 02 - 37: 2021/BNNPTNT

 

Tin liên quan