Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 101/TB-SNN&PTNT ngày 24/12/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam hoặc ủy quyền Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp công dân

Tải Thông báo tại đây 

Tin liên quan