Hội thảo tổng kết vùng dự án khuyến nông Trung ương

Sáng ngày 22/12/2021, tại thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tổng kết vùng dự án khuyến nông Trung ương; chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; về phía điểm cầu tỉnh Quảng Nam có: Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông; đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp các huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang và Nam Giang; lãnh đạo UBND, Ban Nông nghiệp các xã: Trà Sơn, Trà Tân, Trà Dương – huyện Bắc Trà My, Đại Chánh – Đại Lộc, Mà Cooih – Đông Giang và Chà Vàl – Nam Giang; đặc biệt với sự tham gia của các hộ nông dân tham gia dự án, nông dân tiêu biểu về nuôi cá lồng bè, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Ngoài ra Hội thảo còn mời các đại biểu của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Văn phòng Thường trực tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên; đại diện Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao chủ trì, triển khai dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Đây là dự án thuộc dự án khuyến nông Trung ương thực hiện trong 3 năm (2019-2021) tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Dự án được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế mặt nước các sông và hồ chứa tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân quanh khu vực các sông và lòng hồ chứa, từng bước giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng dân cư và làm thay đổi bộ mặt ở vùng nông thôn.

Mô hình nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk thực hiện tốt các nội dung, hoạt động của dự án như: (1) Xây dựng các mô hình nuôi cá thát lát cườm, cá lăng nha lồng bè; (2) Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật nuôi mới, hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý lồng bè, phòng trị bệnh cho cá; (3) Tổ chức cho nông ngư dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới được tham quan học tập để từ đó nhân rộng nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa; (4) Tạo được sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm có chất lượng, cung cấp cho thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương như: sản phẩm OCOP chả cá thát lát Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My; 2 sản phẩm chả cá thát lát đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Gia Lai được người tiêu dùng biết đến và tin dùng.