Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam: Tổ chức lễ ra quân phát động “Tết trồng cây” năm 2021

Sáng ngày 25/11/2021, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch “Tết trồng cây” năm 2021 và Đề án “Trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Tham dự lễ ra quân còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Đại, đại diện Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, đại diện Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Du lịch Hùng Cường và đại biểu các Công ty đóng trên địa bàn có sử dụng dịch vụ môi trường rừng cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.

 

 

Đây là một hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trên cơ sở đó, hướng đến thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CTTTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 8315/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.