Quy chế Phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan và đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong việc tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh; ngoại trừ họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này./.

Tải văn bản tại đây

Quyết định ban hành Quy chế

Quy chế 

Tin liên quan