Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch

Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19:

 1. Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm kiểm tra trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp và hộ kinh doanh cá thể: UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm kiểm tra trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

2. Chủ đầu tư các dự án, công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi... hướng dẫn đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có công trình, dự án phê duyệt kế hoạch, phương án và phối hợp chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 3. Chủ doanh nghiệp, cửa hàng, các chợ (Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống…) xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bắt buộc tạo và sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid đặt tại nơi thuận tiện để khách hàng quét mã khi ra, vào; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, phương án được duyệt. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các quy định an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 cho chủ các cơ sở nhà hàng, quán ăn, quán nước... và thực hiện công tác kiểm tra theo quy định. 

5. Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, mát xa, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, cắt tóc, làm đẹp, phòng tập gym, yoga, bida và các cơ sở khác phải xây dựng phương án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bắt buộc tạo và sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid đặt tại nơi thuận tiện để khách hàng quét mã khi ra, vào. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phương án phòng, chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở gồm: vũ trường, karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, phòng tập gym, yoga, bida và các cơ sở khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phương án phòng, chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở mát xa, làm đẹp, Internet, trò chơi điện tử… trên địa bàn./.

Tải văn bản tại đây

Quyết định 

Quy định tạm thời

Tin liên quan