Hướng dẫn tạm thời “Tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn số 2797/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn tạm thời “Tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn tạm thời “Tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Theo đó hướng dẫn cho các Chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên, người lao động trên tàu thực hiện các qui định:

1. Tuân thủ nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Trường hợp không khai báo y tế theo yêu cầu hoặc khai báo y tế không trung thực để dịch lây lan ra ngoài cộng đồng, chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, người tham gia vào các khâu sản xuất và tiêu thụ trong hoạt động khai thác thủy sản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đề ra các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện ra, vào cửa biển và hoạt động trên biển không để lây lan dịch COVID-19 từ các hoạt động trên biển vào cộng đồng trong bờ. 

3. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, tiêm chủng vắc xin, khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Thực hiện quản lý thông tin chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên người tham gia vào các khâu sản xuất, tiêu thụ trong hoạt động khai thác thủy sản bằng mã QR. 

5. Tất cả các hoạt động đều phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo giãn cách, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt... 

6. Chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, người tham gia vào các khâu sản xuất và tiêu thụ trong hoạt động khai thác thủy sản chủ động tham khảo dữ liệu về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh (https://soyte.quangnam.gov.vn) hoặc tại đường dẫn: http://bit.ly/ CapdodichQuangNam và tham khảo cấp độ dịch của các tỉnh, thành phố khác trên cả nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/tong-hop-danhgia-cap-do-dich-tai-dia-phuong) để kịp thời nắm bắt thông tin. 

7. Việc kiểm soát y tế đối với hoạt động khai thác thủy sản được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

8. Khuyến khích chủ phương tiện tổ chức cho phương tiện của mình hoạt động dài ngày trên biển. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần tổ chức thực hiện chuỗi liên kết, cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hoá, ngư cụ, trang thiết bị và thu mua, chuyển tải sản phẩm đảm bảo cho hoạt động sản xuất của phương tiện dài ngày.

Tải hướng dẫn tại đây 

Tin liên quan