Khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”

Ngày 29/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”. Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng sự tham dự có lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, Chi cục Kiểm lâm, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, UBND xã Tam Mỹ Tây, Tổ chức WWF Việt Nam, Trung tâm GreenViet.

Dự án do Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) thông qua Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tài trợ trực tiếp cho Trung tâm GreenViet. Hiện nay, khu vực rừng xung quanh núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đang có khoảng 68 cá thể Chà vá chân xám sinh sống. Đây là quần thể linh trưởng thuộc loài quý, hiếm, cực kỳ nguy cấp nên cần phải được ưu tiên bảo tồn cao. Từ khi có thông tin chính thức về quần thể này (năm 2017), được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Núi Thành và trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các bên liên quan để tổ chức các hoạt động, giải pháp bảo vệ quần thể này và đã mang lại những kết quả tích cực.