Cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ: quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage ở vùng xanh và vùng vàng (theo cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên tại đường dẫn: http://bit.ly/CapdodichQuangNam) trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đối với vùng xanh (cấp 1):

- Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-  Người tham gia dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây. 

2. Đối với vùng vàng (cấp 2):

- Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Người tham gia dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây. 

3. Đối với vùng cam (cấp 3) và vùng đỏ (cấp 4): Tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết nêu trên cho đến khi có thông báo mới./.

Tin liên quan