Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Phương châm truyền thông phòng, chống dịch COVID-19: “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

Những vấn đề mới, xu hướng mới và các thông điệp cần truyền thông:

 - Truyền đi thông điệp thống nhất nhận thức về chuyển dịch trạng thái “Zero COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; Vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. 

- Truyền thông đi trước để chuẩn bị dư luận, tạo sự đồng thuận để mang lại hiệu quả tốt nhất cho khâu thực thi đối với chính sách phòng, chống dịch trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19  tỉnh Quảng Nam  ban hành Kế hoạch số: 140/KH-TTCH ngày 25/10/2021 về Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích:

- Theo dõi, thông tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến dịch bênh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin chính thống cho người dân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong xã hội. Kịp thời hỗ trợ, tư vấn thông tin, trang bị kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch COVID-19. 

- Khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

 - Đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang trong xã hội./.

 

Tin liên quan