Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3093/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch được ban hành nhằm đạt được những mục tiêu:

- Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

- Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID- 19. 

- Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu cụ thể sau:  (a) Luỹ kế ít nhất khoảng 800 lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể được tiếp cận các chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh;  (b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19./.

Tin liên quan