Tuyên truyền Nâng cao nhận thức của cộng đồng hướng đến việc thay đổi hành vi về tiêu thụ, buôn bán động vật hoang dã

DỰ ÁN DỰ TRỮ CARBON VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (CARBI) PHA 2 (gọi tắt Dự án Carbi 2) do WWF Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế thực hiện, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), và là một phần của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI). Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên Bang (BMU) ủng hộ sáng kiến này trên cơ sở đồng thuận của Quốc hội Liên bang Đức.

           Vừa qua, trong 02 ngày 20 và 21 tháng 9  năm 2021, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Dự án Carbi 2 (thông qua thỏa thuận giữa WWF Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm), tổ chức hoạt động tuyên truyền Nâng cao nhận thức của cộng đồng hướng đến việc thay đổi hành vi về tiêu thụ, buôn bán động vật hoang dã tại 02 xã Ch'Ơm và Gari, huyện Tây Giang. Hoạt động này nằm trong Kế hoạch tình nguyện năm 2021 do Chi đoàn Sở thực hiện. 

Khung cảnh buổi tuyên truyền tại Nhà Gươl của thôn Pứt xã Gari     

              Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trình bày những thông tin tổng quan về rừng và đa dạng sinh học tại Quảng Nam, nêu bật được vai trò cũng như các mối đe dọa khó lường đối với nạn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nói riêng và thực trạng suy thoái môi trường thiên nhiên, các giá trị đa dạng sinh học nói chung… thông qua các hình ảnh, đoạn phim tư liệu sinh động và thực tế. Từ đó, phổ biến đến bà con nhân dân những quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, chú trọng thay đổi tư duy, từng bước nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương và xuyên quốc gia, giảm tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.