Người đi tiên phong trồng rừng lấy gỗ từ cây keo tai tượng úc ở Trà Kót

Chúng tôi đến thăm anh Huỳnh Tấn Bường - Chủ tịch UBMT xã Trà Kót vào một chiều cuối tháng 3/2021 tại trụ sở ủy ban xã. Xong việc, anh dẫn chúng tôi vào khu vực hố Nhím, nơi mà gia đình anh đang có diện tích rất lớn trồng rừng gỗ lớn từ cây keo tai tượng Úc.

      Đứng tại diện tích trồng cây gỗ lớn, anh Bường cho biết: Trước đây, cũng như nhiều hộ đồng bào dân tộc Cor trong thôn 1 gia đình tôi nhận giao khoán được 14 ha đất lâm nghiệp của UBND xã Trà Kót, chủ yếu trồng cây keo tai tượng bán làm nguyên liệu giấy, nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp. Vào năm 2019, huyện Bắc Trà My Quảng Nam) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình trồng rừng gỗ lớn theo chủ trương phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020. Tuy nhiên, số hộ sở hữu diện tích rừng ở xã Trà Kót lớn, nhưng nhiều hộ lo ngại ảnh hưởng đến đời sống kinh tế khi để rừng trồng lâu năm, nên không dám tham gia trồng rừng gỗ lớn. Gia đình tôi nhận thấy rằng, sau nhiều năm trồng keo nguyên liệu đem lại hiệu quả thấp, trong khi đó "Dự án trồng cây gỗ lớn" có giá trị kinh tế cao hơn, nhất là những diện tích rừng ở xa đường giao thông. Vì vậy, gia đình tôi đã quyết định chuyển sang trồng cây gỗ lớn từ cây keo tai tượng Úc.