Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với tàu cá, cảng cá; UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công an phát động từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/10/2021;

- Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC tàu cá cho bà con ngư dân, nhất là khi neo đậu tại cảng cá, khu neo đậu và khi tập kết nhiên liệu, vật tư,… chuẩn bị ra khơi;

- Hướng dẫn Ban Quản lý cảng cá, chủ tàu cá thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, duy trì công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, tổ chức thực tập phương án, biện pháp chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá và khu neo đậu;

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thực hiện hướng dẫn quản lý về PCCC đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc phạm vi quản lý cấp xã;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá để đưa ra các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đăng kiểm viên, người được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá thuộc Chi cục thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Quảng Nam, Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ;

 - Tổ chức thực hiện việc xem xét, kiểm tra các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đăng kiểm tàu cá đối với cơ sở đăng kiểm; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá tham gia hoạt động thủy sản./.

Tin liên quan