CÔNG ĐIỆN KHẨN: Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Công điện số 04/CĐ-UBND, ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo nội dung Công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2691/UBND-KTN ngày 10/5/2021 và triển khai ngay các biện pháp cấp bách sau: 
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
 - Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương cấp xã phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức ký cam kết với các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình trong việc cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức rà soát, kiểm tra để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong chữa cháy rừng. Phân công lực lượng ứng trực 24/24h hàng ngày trong suốt mùa nắng nóng; đối với các khu vực trọng điểm và các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn các hành vi đưa lửa vào rừng, kịp thời phát hiện đám cháy, huy động lực lượng tham gia nhanh chóng dập tắt cháy rừng không để xảy ra cháy lớn. 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã thực hiện nghiêm chức trách quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; đặc biệt giám sát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp 2 IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) thì nghiêm cấm các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và các hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây ra cháy rừng.
- Khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. Báo cáo ngay kết quả xử lý về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã nào hoặc huyện, thị xã, thành phố nào thì các xã, huyện, thị xã, thành phố lân cận sẵn sàng tăng cường lực lượng và phương tiện cứu chữa khi có yêu cầu của các địa phương xảy ra cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, ngoài việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, khi có yêu cầu của các địa phương, bên cạnh lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), các địa phương lân cận, giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) huy động lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng và lực lượng Kiểm lâm để tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết, giao nhiệm vụ cho Đội trưởng các Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng theo địa bàn được phân công quản lý trực tiếp chỉ huy, điều động và tổ chức chữa cháy rừng đối với lực lượng này bảo đảm về vật tư, trang thiết bị và hậu cần chữa cháy rừng. 

3. Yêu cầu các Ban quản lý rừng (chủ rừng) thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí phương tiện, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường trực tại các vùng trọng điểm để theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn và hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu huy động của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm): - Tăng cường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm xuống địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để tham mưu UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. - Chủ trì, làm việc với UBND huyện Duy Xuyên (là địa phương hằng năm thường xuyên xảy ra các vụ cháy rừng lớn, trong đó có vụ cháy rừng vừa xảy ra ngày 18/5/2021 tại khu vực Tượng đài Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa) xác định cụ thể nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm giảm số vụ và diện tích cháy rừng trong thời gian đến; báo cáo UBND tỉnh. - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Công điện này; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước cho toàn thể nhân 3 dân về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt thời kỳ mùa khô hanh. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cần thiết để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 

7. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; không để các vụ án cháy rừng tồn đọng, lâu ngày./.

Tải Công điện  tại đây 

Tin liên quan