Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, thời tiết đang chuyển vào mùa nắng nóng, khô hanh và dự báo thời gian đến thời tiết diễn biến khá phức tạp, nhiệt độ có xu hướng tăng cao; đặc biệt, sau thiên tai năm 2020 khối lượng vật liệu cháy do cây ngã đỗ là rất lớn tại các vùng rừng trồng bị ảnh hưởng làm gia tăng nguy cơ cao về cháy rừng.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách.

Nội dung chỉ đạo như sau:
-  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: (1) Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Quy định về PCCCR trên địa bàn. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời không để nguy cơ cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý; (2) Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, về lợi ích của rừng và những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân biết, thực hiện; đồng thời phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức ký cam kết về PCCCR đối với các chủ rừng, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, PCCCR; (3) Trong những ngày khô hạn kéo dài (nguy cơ cháy rừng ở cấp dự báo cấp IV, cấp V), chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bố trí ứng trực 24/24 và canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng; nghiêm cấm việc phát, dọn, đốt xử lý thực bì trong suốt thời gian nguy cơ cháy rừng cao; (4) Thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và cần đặc biệt chú ý an toàn tính mạng con người và tài sản khi tham gia chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin). Cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã nào hoặc huyện, thị xã, thành phố nào thì các xã,huyện, thị xã, thành phố lân cận sẵn sàng tăng cường lực lượng và phương tiện cứu chữa khi có yêu cầu của các địa phương xảy ra cháy rừng hoặc có sự điều động của Ban chỉ đạo cấp trên; (5) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã thực hiện nghiêm chức trách quản lý Nhà nước về công tác PCCCR. Yêu cầu các Ban quản lý rừng (chủ rừng) có trách nhiệm thành lập, quản lý hoạt động của đội PCCCR; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện để duy trì hoạt động của đội PCCCR theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện phương án PCCCR đã được phê duyệt; tổ chức rà soát kỹ Phương án PCCCR đã xây dựng để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các đám cháy rừng mới phát sinh, hạn chế thấp nhất các vụ cháy lan, cháy lớn, nhất là rừng tự nhiên.

-  Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về PCCCR trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: 
+ Theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây cháy rừng; thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Phối hợp với lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng) triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.
+ Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên website của Cục Kiểm lâm và hệ thống cảnh báo mất rừng, cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Chi cục Kiểm lâm), thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước (Cục Kiểm lâm) khi phát sinh cháy rừng để kịp thời chỉ đạo.
+ Tổ chức lực lượng thường trực (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR) và phương tiện, dụng cụ, thiết bị cho công tác PCCCR; khi có cháy rừng xảy ra hoặc yêu cầu hỗ trợ của các địa phương phải đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời.
-  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương trong trường hợp chữa cháy rừng khi có yêu cầu; Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ cho toàn thể các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh.
- Khi có cháy rừng xảy ra, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo nhanh diễn biến và kết quả các vụ cháy rừng về Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) để theo dõi và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo, huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết (số điện thoại liên hệ: 0905.356.687, Ông Hà Phước Phú, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, Chi cục Kiểm lâm)./.

Tin liên quan