Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"

Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"./.

Tải Quyết định tại đây 524.2021.QĐ-TTg.pdf

Tin liên quan