Quyết định số 417 /QĐ-BNN-TCLN ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố diện tích rừng thuộc 19 lưu vực mới làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường  rừng; điều chỉnh diện tích rừng thuộc lưu vực 08 nhà máy thủy điện, nhà máy nước đã được công bố tại Quyết định số 3938/QĐ-BNN-TCLN  ngày 9/10/2018 của Bộ NN&PTNT về công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tải Quyết định tại đây 417.QĐ-BNN-TCLN.PDF

Tin liên quan