Tình hình an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu


Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu; vào những ngày cuối tháng 1 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được thanh tra là 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 5 tổ chức (04 Ban Quản lý chợ, 01 Công ty) và 9 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là kinh doanh rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; rượu bia; bánh kẹo…(4 chợ, 1 công ty, 2 cơ sở kinh doanh tạp hoá tổng hợp, 2 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, 1 cơ sở sản xuất nước mắm, 2 cơ sở sản xuất chả, 2 cơ sở sản xuất giá đỗ). Đồng thời, Đoàn cũng làm việc với 3 Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của 03 địa phương: Quế Sơn, Duy Xuyên và Hội An để quán triệt chủ trương tăng cường công tác kiểm tra về ATVSTP tại cơ sở nhằm phục vụ tốt cho người dân.

Nội dung thanh tra gồm các tiêu chí có liên quan đến việc chấp hành các qui định của pháp luật về chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: Giấy đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cam kết về ATTP; giấy khám sức khỏe; xác nhận kiến thức về ATTP; trang bị bảo hộ lao động cho những người trực tiếp tham gia sản xuất; việc sử dụng hóa chất, phụ gia; ghi nhãn sản phẩm; tự công bố phù hợp qui định ATTP; tình hình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, kinh doanh và nội dung thực hành để đảm bảo ATTP tại cơ sở,…Để kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng và vệ sinh ATTP, Đoàn đã tiến hành lấy 9 mẫu để kiểm tra các và test thử nhanh Borat (hàn the) đối với 4 mẫu (3 mẫu chả, 1 mẫu đậu khuôn) được kinh doanh tại chợ Hương An, chợ Đàng huyện Quế Sơn. Kết quả test nhanh đều âm tính (-) với chỉ tiêu Borat. Về điều kiện vệ sinh cơ sở có 1/14 cơ sở vi phạm (chiếm 7,2%), có 2/14 cơ sở vi phạm ghi nhãn thực phẩm vì không có nhãn phụ (chiếm 14,3%), đối với chất lượng sản phẩm thực phẩm có 2/14 cơ sở không đạt (chiếm 14,3%),  có 1/14 cơ sở có kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng (chiếm 7,2%); riêng các điều kiện vệ sinh trang thiết bị dụng cụ, con người, công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm dều đạt 100%. Về 9 mẫu gửi phân tích, gồm: Hóa lý 2mẫu và vi sinh 7 mẫu sẽ thông báo khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu.

Nhìn chung, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các qui định về ATTP: Hồ sơ thủ tục tương đối đầy đủ; người sản xuất kinh doanh có ý thức tốt về ATTP. Hầu hết các thực phẩm vi phạm được xử lý ngay trong quá trình thanh tra, các cơ sở vi phạm đã tự nguyện tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ATTP trước sự chứng kiến của Đoàn, bên cạnh cam kết khắc phục những lỗi đã vi phạm và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chuẩn mực trong kinh doanh thực phẩm./.

Tin liên quan