Clip tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu cá về IUU và quy định lao động trẻ em

clip tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu cá về IUU và quy định lao động trẻ em

1. Clip tuyên truyền quy định về LĐTE trong ngành khai thác hải sản:
https://drive.google.com/file/d/1wsu0EjczDbaI0lHZg15ibAm48SRC3wE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPJI4zRWzOVMiJiyRRhRqu4xnZ0UFA-J/view?usp=sharing
2. Clip tuyên truyền cho ngư dân thực hiện đúng quy định IUU trước khi ra khơi và cập cảng:
https://drive.google.com/file/d/1evUxSbIkiW6_NpBlkzHHl-t1CpttOK6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwanguVnWZrxXC8fI654SNhkw6PJNHKZ/view?usp=sharing

Tin liên quan