Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cho Công ty TNHH MTV Lâm Quốc Thịnh

- Loại hình nguồn giống: Vườn cây đầu dòng (vườn cung cấp hom). - Loài cây: Keo lai; Dòng: BV71, BV73, BV75.
- Số lượng cây đầu dòng/diện tích: 4

Tin liên quan