Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Từ ngày 01 đến ngày 10/3/2020)

Dự báo trong 10 ngày tới dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm. Mực nước trung bình trên các sông thấp hơn tuần trước và thấp hơn giá trị TBNN cùng kỳ. Đặc biệt, khả năng mực nước trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy tiếp tục xuống thấp hơn giá trị thấp nhất trong lịch sử và có khả năng chịu ảnh hưởng của thủy triều yếu.
Lưu lượng trên sông Vu Gia tại Thành Mỹ chỉ đạt 10 - 15% giá trị TBNN; trên sông Thu Bồn đạt khoảng 40-50% giá trị TBNN cùng kỳ.
Thủy triều ảnh hưởng mạnh vào các ngày cuối tuần. Khả năng độ mặn lớn xâm nhập sâu vào hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn sớm hơn TBNN.
Xem chi tiết Bản tin tại đây BT 07-DBTVHV.pdf

Tin liên quan