Quảng Nam: Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND để triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải nội dung Quyết định tại đây qd291.pdf

Tin liên quan