Quy định hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo quy định, cơ chế hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Đồng thời, việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP do Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trên địa bàn quản lý dưới sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức.

Mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được áp dụng từ ngày 27/6/2019 đến ngày 31/12/2019 cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại (không bao gồm trang trại chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp), gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác. 

Ngoài ra, Quyết định còn quy định mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP, với mức chi 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Bên cạnh đó còn quy định chi tiết nguyên tắc, điều kiện và trình tự, thủ tục hỗ trợ./.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây
QD2489.signed..pdf

Tin liên quan