Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ”

70 cá nhân tiêu biểu sẽ được xét chọn để trao giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ. Đây là giải thưởng nhà nước cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam dành cho những đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Tiêu chí xét chọn để trao giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ là những đoàn viên công đoàn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác 05 năm liên tục và có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Ngoài ra, những cá nhân đó phải có sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất mới, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp ứng dụng trong công việc,... được Hội đồng khoa học sáng kiến cấp tỉnh hoặc tương đương công nhận. Hoặc có công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản, công bố trên các Tạp chí chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ tỉnh, Trung ương; tham gia và đạt giải tại các Hội thi liên quan đến hoạt động công đoàn và sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ đến trước ngày 28/06/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Ban chính sách – Phát luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I, năm 2019 tại đây
The le xet chon giai thuong Huynh Ngoc Hue.pdf

Tin liên quan