Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019

Sáng ngày 9/5/2019, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019; Chủ trì Hội nghị ông Lê Minh Hưng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.


Ông Lê Minh Hưng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
 chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị 

Hội nghị diễn ra 01 ngày nhằm giới thiệu cho cán bộ lãnh đạo của toàn ngành Nông nghiệp về các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, đó là: Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực ngày 01/07/2019 ; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2020; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2020.

Ông Thái Nguyên Đại – Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp

 báo cáo Luật An ninh mạng

Theo đó, các báo cáo viên có kinh nghiệm công tác trong phạm vi từng Luật sẽ giới thiệu theo từng chuyên đề. Đồng thời sẽ nhấn mạnh trọng tâm, điếm mới, nổi bật của từng Luật cho các đại biểu được biết.

Tin liên quan