Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Để có cơ sở thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Điều 11 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP , ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ngày 28 tháng 1 năm 2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định 176/QĐ-BCT về  Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Tải Quyết định 176/QĐ-BCT 0307_qd_176_cua_bct.docx (1).doc

Tin liên quan