Cảnh báo xâm nhiễm Sâu keo mùa Thu vào Việt Nam

Sâu keo mùa Thu được cảnh báo có khả năng phát tán vào Việt Nam và gây hại nghiêm trọng nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời

Trên thế giới đã phát hiện một loài sâu hại mới (Sâu keo mùa Thu ) có tên tiếng anh là Fall Armyworm, tên khoa học là Spodopetera frugiperda, có nguồn gốc từ những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Châu Mỹ. Loài sâu này phát hiện lần đầu tại Châu Á là ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2018. Chúng lây lan rất nhanh và gây hại nặng tại các vùng bị xâm nhiễm, hiện nay loài sâu hại này đã xuất hiện tại Banglades, Srilanka, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc.

Nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa sự xâm nhiễm và gây hại của loài sâu keo Mùa Thu, Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Nam đề nghị tăng cường kiểm tra thực tế trên đồng ruộng để phát hiện kịp thời Sâu keo mùa Thu. Trong trường hợp nghi ngờ, báo cáo cơ quan chuyên môn, phối hợp, tổ chức lấy mẫu giám định để có biện pháp xử lý.

Ngoài ra, đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phổ biến thông tin về loài sâu hại này đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, cán bộ khuyến nông  và nông dân.

Xem chi tiết Công văn 100/TT&BVTV-KT tại đây
2019, CV 100-TT&BVTV-KT.pdf

Tin liên quan