Chính phủ ban hành: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Các tổ chức, cá nhân khi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức

Tại Nghị định đã nêu rõ các hành vi được xem là vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đó là: Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn...

Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm; cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 01 đến 06 tháng, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 – 24 tháng; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 – 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện hành chính; buộc tái xuất, tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm....

Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị; Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực về an toàn thực phẩm; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Quản lý thị trường.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Xem chi tiết nội dung Nghị định:  ND 115.PDF

Tin liên quan