Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”

Nhằm xây dựng hình ảnh nhận dạng và sử dụng trong công tác truyền thông để quảng bá về Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Từ đó, huy động toàn hệ thống chính trị, người dân và các tổ chức quốc tế cùng hưởng ứng và tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về NTM Quảng Nam”.

Sau thời gian tổ chức cuộc thi (Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/6/2018), đến nay, Ban Giám khảo  đã hoàn thành xong công tác chấm, chọn các tác phẩm dự thi. Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi Quyết định công nhận 04 tác phẩm đồng giải khuyến khích, cụ thể như sau:

Tác phẩm mang mã số 12 của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn

Tác phẩm mã số 20 của tác giả Nguyễn Văn Ngát

Tác phẩm mã số 46 của tác giả Võ Duy Hiệp

Tác phẩm mã số 26 của tác giả Nguyễn Phước Đức

Xem chi tiết Quyết định 80/QĐ-BTC taiday.PDF

 

Tin liên quan