Quảng Nam: Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) hoặc cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có  01 siêu thị có kinh doanh thực phẩm, 154 chợ với khoảng 5000 cơ sở kinh doanh thực phẩm có địa điểm cố định. Tuy nhiên vấn đề ATTP chưa được người kinh doanh thực phẩm quan tâm thực sự.  Để nâng cao kiến thức về ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và phấn đấu đến năm 2023 có 100% các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết đảm bảo ATTP; 100% chợ, siêu thị trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.  UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2023. Trong đó, tập trung nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật  về ATTP cho cán bộ quản lý và các hộ kinh doanh thực phẩm.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện đảm bảo ATTP đối với các chợ, siêu thị trên địa bàn.

 Xử lý nghiêm và công bố các hành vi vi phạm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh...ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

Đầu tư kinh phí, trang thiết bị kiểm tra nhanh thực phẩm cho Ban quản lý chợ, siêu thị. Hình thành các điểm kiểm soát ATTP tại chợ hạng 1, siêu thị trên địa bàn tỉnh...

Xem chi tiết Quyết định 2753/QĐ-UBND taiday.PDF

Tin liên quan