Phát hiện nhiễm E.coli trong mẫu rau

Thông báo số 417/TB-TT&BVTV, ngày 05/09/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật trong rau, quả tươi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam đã tiến hành lấy 24 mẫu để phân tích một số chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật, tại các vùng rau: Vùng rau Hương Mỹ- Bình Triều, Thăng Bình; vùng rau Nam Phước – Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên; vùng rau Bầu Tròn – Đại An, Đại Lộc; vùng rau Điện Minh – Uất Lũy, Điện Minh, Điện Bàn.

Qua kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 24 mẫu thì các hoạt chất Metalaxyl, Cypermethrins, Imidacloprip, Fenobucarb, Fenitrothion, Lambda Cyhalothrin đều nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, có 05 mẫu không đạt yêu cầu đối với chỉ tiêu E.coli.

Theo đánh giá của Chi cục thì nông dân tại 04 vùng rau đã tuân thủ đúng quy định sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật. Riêng với việc nhiễm E.coli có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: đất trồng, nước tưới, phân bón./.


Xem chi tiết Thông báo số 417/TB-TT&BVTV taiday.PDF

Tin liên quan