Kết quả mô hình ATTP theo chuỗi và các giải pháp thời gian đến

Quảng Nam hiện nguồn thu nhập chính của nông dân là từ chăn nuôi, nên những năm qua sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm từ thịt trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về quy mô sản xuất và sản lượng sản phẩm. Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAHP trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATTP cho người tiêu dùng. Toàn tỉnh chỉ có 01 cơ sở được chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi gà nhưng không phát huy được hiệu quả và đã hết hiệu lực; 01 cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong chăn nuôi gà; các cơ sở giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm còn nhỏ lẻ, gây khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm ATTP.