Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

Họ và tên: Phạm Viết Tích

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0913.481789 (02353702567)

Email:  viettichpham@gmail.com

Tin liên quan