GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

1.- Tên đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
- Địa chỉ: 119 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Số điện thoại: 0235.3852629 - 0235.3852480
- Số FAX: 0235.3852629.
- Trang thông tin điện tử: http://www.snnptnt.quangnam.gov.vn/
- E-mail : snnptntqna@gmail.com hoặc snnptnt@quangnam.gov.vn
2. Lãnh đạo Sở:
1- Phạm Viết Tích- Giám đốc- DĐ: 0913.481789 
- Email: tichpv@quangnam.gov.vn
2- Ngô Tấn- Phó Giám đốcDĐ: 0913.488548
- Email: tann@quangnam.gov.vn
3- Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc - DĐ: 0913.427266 
- Email: tytx@quangnam.gov.vn
4- Trần Út- Phó Giám đốcDĐ: 0905.045347
- Email: utt@quangnam.gov.vn
5-Nguyễn Xuân Vũ- Phó Giám đốcDĐ: 0913.061359
- Email: vunx@quangnam.gov.vn
3. Các phòng ban trực thuộc:
1- Văn phòng Sở0235.3852479 - 0235.3852480 - 0235.3810046 - 0235.3812093
2- Phòng Quản lý xây dựng công trình0235.3829663
3- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp0235.3852474 - 0235.3852471 - 0235.3812078
4- Thanh tra Sở0235.3852470
5- Phòng Quản lý chất lượng NLTS0235.3845642
4. Các đơn vị trực thuộc:
1- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật0235.3810436
2- Chi cục Kiểm lâm0235.3812280
3- Chi cục Phát triển nông thôn0235.2221377
4- Chi cục Chăn nuôi và Thú y0235.3852935
5- Chi cục Thủy sản0235.3852622
6- Chi cục Thủy lợi0235.3852481
7- Trung tâm Khuyến nông0235.3814520
8- Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu0235.3836579
9- Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và  Quản lý Cảng Cá Quảng Nam0235.3561579
10- Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La0235.6553386
11- Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển0235.5505567

 

Tin liên quan