Quyết định 976/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Giáo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Quyết định 976/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Giáo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan