Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam: Tổ chức lễ ra quân phát động “Tết trồng cây” năm 2021

Sáng ngày 25/11/2021, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch “Tết trồng cây” năm 2021 và Đề án “Trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Tham dự lễ ra quân còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Đại, đại diện Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, đại diện Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Du lịch Hùng Cường và đại biểu các Công ty đóng trên địa bàn có sử dụng dịch vụ môi trường rừng cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.

Thư chúc mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945-14/11/2021)

Thư chúc mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945-14/11/2021)

Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch

Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn tạm thời “Tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Hướng dẫn số 2797/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn tạm thời “Tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Phương châm truyền thông phòng, chống dịch COVID-19: “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Tỉnh ủy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Quy chế Phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy chế Phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

09/11/2021 | 02:14 PM
Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.