Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Quyết định 976/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Giáo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học
3 Hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019
4 Ban Hành Hướng dẫn tạm thời Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây dược liệu Đương Quy, Giảo cổ lam, Cà gai leo, Nghệ và Đinh lăng trên địa bàn tỉnh
5 Ban hành Quy định tạm thời về Quy chế quản lý giống cây dược liệu trên địa bàn tỉnh
6 Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv) DƯỚI TÁN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
8 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây dược liệu Đảng sâm, Ba kích, Sa nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY SA NHÂN (Amomum longiligulare T.L.Wu) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
10 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY BA KÍCH TÍM (Morinda officinalis How) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
11 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Đường dây nóng

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)