Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Thi đua - khen thưởng

Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”
Nhằm xây dựng hình ảnh nhận dạng và sử dụng trong công tác truyền thông để quảng bá về Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Từ đó, huy động toàn hệ thống chính trị, người dân và các tổ chức quốc tế cùng hưởng ứng và tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về NTM Quảng Nam”.

Đường dây nóng

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)