Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Cơ chế - Chính sách

Nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 9:57 | 15/10 Lượt xem: 254

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2716/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018//NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tùy theo quy mô Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo mà mỗi cấp (xã/huyện/tỉnh) thực hiện sẽ có mức hỗ trợ khác nhau từ 300 – 500 triệu đồng/dự án. Bên cạnh đó, đối với các hộ nghèo khi tham gia dự án sẽ nhận được mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng/hộ (hộ cận nghèo tối đa 17 triệu đồng/hộ và hộ thoát nghèo tối đa 14 triệu đồng/hộ).

Đồng thời, Quyết định cũng quy định các loại mô hình để thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đó là: (1) nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; (2) xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn. Tùy theo từng nhóm mô hình mà thời gian triển khai thực hiện khác nhau (đối với nhóm (1) không quá 36 tháng, còn với nhóm (2) không quá 02 năm).

Trẻ em vùng cao (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Các mô hình được triển khai thực hiện tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 135; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 30a theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HDND ngày 19/4/2017; các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao; các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, trong đó ưu tiên nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn có số lượng nghèo cao hơn số lượng hộ nghèo, cận nghèo bình quân chung của từng xã.
xem chi tiết Quyết định 2716/QĐ-UBND tại đây 2716.PDF

Tác giả: Phòng Khoa học Thông tin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Đường dây nóng

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)