Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Người đăng: Đồng Thị Dung Ngày đăng: 8:13 | 04/06 Lượt xem: 749

Kế hoạch số 3316/KH-UBND, ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tăng cường thực hiện nhiệm vụ hợp tác, vận động, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Theo đó, kế hoạch đã đề ra 3 nội dung chính cần triển khai thực hiện, cụ thể:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án có vốn viện trợ nước ngoài đang còn hiệu lực trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, cụ thể: Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Dự án sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;  Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc;Dự án đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cáo chất lượng nguồn nhân lực;Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Dự án thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề về giới và trẻ em; Dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;  Dự án truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình;

- Lập Đề án tái thiết sau thiên tai và phát triển bền vững miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, vận động thu hút, kêu gọi đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi từ nguồn vốn ODA, NGO và các nguồn lực trong nước./.

Tải Kế hoạch tại đây 

Tác giả: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)