Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Nông nghiệp Quảng Nam: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2018

Người đăng: Đồng Thị Dung Ngày đăng: 13:58 | 03/08 Lượt xem: 845

Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thông qua kỳ họp thứ 7, Khóa IX, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, có một số nhiệm vụ, giải pháp ngành Nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian đến:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia một cách có hiệu quả. Đặc biệt, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các xã điểm, xã về đích nông thôn mới năm 2018.

Hai là, đẩy mạnh việc hình thành các vùng chuyên canh gắn với tích tụ ruộng đất, thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa. Xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả. Phát triển hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác.


                                                                 Ảnh: Cánh đồng rau màu

Ba là, xúc tiến dự án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và nông sản, đặc biệt phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc dược liệu.

Bốn là, tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nảy sinh. Xây dựng đề án trình HĐND tỉnh quyết định chính sách khuyến khích, ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP và Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND. Tăng cường nâng cao năng lực cảnh báo và chủ động phòng, chống, cháy nổ, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Sáu là, xây dựng các đề án trình HĐND tỉnh để triển khai thực hiện các nhóm dự án lớn theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy: Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn; hỗ trợ khoán quản lý, bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi tập trung; hỗ trợ kết cấu hạ tầng gắn với phát triển rừng nguyên liệu; hỗ trợ phát triển làng nghề, nghề truyền thống; hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch gắn với phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.
Đính kèm văn bản: 05-NQ-HĐND.PDF

Tác giả: Phòng Khoa học Thông tin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)