Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Xúc tiến thương mại

Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”

Người đăng: Đồng Thị Dung Ngày đăng: 8:23 | 06/07 Lượt xem: 1010

Toàn văn thông báo như sau:

Ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Thành ủy Thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021. Tham gia đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các Bộ, ngành trung ương (Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Lãnh đạo UBND các tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan thông tấn, báo chí. Sau khi nghe báo cáo đề dẫn của Hội nghị do Lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản trình bày, lắng nghe tham luận các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống và lãnh đạo một số địa phương, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Trần Thanh Nam, đồng chí Bộ trưởng Lê Minh Hoan kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021. Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên tập trung chuyên sâu vào một trong những động lực và dư địa then chốt của tái cơ cấu nông nghiệp là thúc đẩy chế biến và phát triển thị trường nông sản. Hội nghị là hoạt động thiết thực của ngành Nông nghiệp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tập trung vào giá trị gia tăng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chế biến và thị trường là một trong những khâu rất quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến bàn ăn của người tiêu dùng, phản ánh tư duy kinh tế nông nghiệp của từng chủ thể tham gia chuỗi. Chế biến tạo giá trị gia tăng cần được quan tâm, trong khi hiện nay lợi nhuận của cả chuỗi đặt phần lớn trong khâu kinh doanh thị trường của nông sản. Chính vì vậy, việc kết nối nguồn lực các khâu tăng giá trị hàng hoá nông sản cần được đẩy mạnh, nhất là kết nối để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông sản hàng hóa và tập trung, liên kết vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp, cho nông dân để hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, giảm chi phí thông qua chuỗi cung ứng logistics hiện đại, đồng bộ, xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả, an toàn không chỉ có trách nhiệm với gần 100 triệu dân Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm với các thị trường nhập khẩu nông sản của Việt Nam.

3. Ngành Nông nghiệp đang triển khai cơ cấu lại theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, nhất là trong sự biến đổi linh hoạt và nhanh chóng của xu thế công nghệ chế biến, ứng dụng công nghệ số vào tối ưu hóa sản xuất, tài nguyên trong chế biến nông sản của thế giới và hướng tiếp cận với Việt Nam; vấn đề áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu. Tinh thần chia sẻ, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, bà con nông dân cần chủ động hơn, nhất là chia sẻ những xu hướng thị trường để từ đó xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn; các vấn đề liên quan đến xây dựng, bảo hộ thương hiệu và hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, định hướng mở cửa thị trường nông sản để tạo tín hiệu dẫn dắt, xung lực mới nhằm hoàn thiện thể chế, tăng hiệu quả thực thi và sự liên kết trong thị trường.

4. Một số nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: a) Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương định kỳ hàng năm Hội nghị toàn quốc về công tác chế biến và thị trường nông sản nhằm thúc đẩy toàn diện công tác chế biến, bảo quản và phát triển thị trường nông sản của các địa phương trong cả nước; chú ý phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực sơ chế, chế biến cho các đối tượng có quy mô vừa và nhỏ; phát huy vai trò của nông dân trong làm chủ khâu sơ chế, chế biến và nắm bắt thị trường tiêu thụ.

 - Chủ động tham mưu vấn đề ứng dụng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa thị trường công nghệ phục vụ khâu sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản.

- Đầu mối phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương đẩy mạnh các hoạt động kết nối vùng miền; tổ chức diễn đàn chính sách định hướng phát triển thị trường nông sản trong nước và xuất khẩu nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp.

b) Giao Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, các địa phương thúc đẩyphát triển cánh đồng mẫu lớn với cơ giới hóa đồng bộ trong các khâu của chuỗi giá trị nông sản.

- Khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp và trình Bộ chỉ số đánh giá năng lực cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản.

- Phối hợp với cácViện, Trường tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ về cơ điện nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực trong vận hành máy móc thiết bị công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

5. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025; quan tâm rà soát bổ sung nội dung, ưu tiên nguồn lực các Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp từ trung ương đến địa phương trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử để phát triển đa dạng loại hình kinh doanh nông nghiệp, đáp ứng sự phát triển của công nghệ số phục vụ trong nông nghiệp hiện nay. Đồng thời, tiếp tục phối hợp trong công tác xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong chế biến, đáp ứng yêu cầu của thị trường nông sản.

6. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực thỏa đáng đảm bảo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác chế biến, bảo quản và thị trường nông sản tại địa phương, bám sát chỉ đạo về tái cơ cấu của ngành Nông nghiệp theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về Bộ (đầu mối là Cục Chế biến và PTTT Nông sản) đối với nội dung liên quan lĩnh vực chế biến, bảo quản và thị trường nông sản.

 7. Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và HTX nông nghiệp:

- Chú trọng liên kết để tạo vùng trồng, vùng nuôi, đáp ứng nguyên liệu đầu vào; đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao trình độ và năng lực sản xuất, cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đầu ra;

- Nghiên cứu kỹ nhu cầu, thị hiếu thị trường để định hướng sản xuất, chế biến ra các sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế (Global GAP, hữu cơ), đáp ứng theo quy định của từng phân khúc thị trường;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương trong xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của doanh nghiệp nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Duy trì kênh phân phối tại thị trường nội địa, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản tại thị trường quốc tế; chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn trong dịch vụ hậu cần logistic phục vụ xuất khẩu;

- Ứng dụng công nghệ, số hóa, thương mại điện tử để phát triển đa dạng loại hình kinh doanh, đáp ứng sự phát triển của công nghệ số./.

Tác giả: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)