Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Tin tức – sự kiện

HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG "ÁO DÀI-DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM"

Người đăng: Lương Thị Thủy Ngày đăng: 8:27 | 04/03 Lượt xem: 154

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/CĐN

V/v hưởng ứng hoạt động

“Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

Quảng Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2020

                       

Kính gửi:     Công đoàn cơ sở trực thuộc.

                                        

Thực hiện Công văn số 28/LĐLĐ ngày 26/02/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”;

Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động mặc áo dài để hưởng ứng và tham dự các hoạt động diễn ra trong dịp 8/3, tập trung đồng loạt vào ngày 06/3/2020 (thứ 6).

Nhận được văn bản này, đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn Viên chức tỉnh (lồng ghép vào báo cáo nhanh kết quả hoạt động 8/3) để theo dõi, tổng hợp báo cáo về Công đoàn cấp trên.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Website CĐVC tỉnh.                                                              (Đã ký)         

          Nguyễn Thị Thủy


Áo dài và nữ ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Tác giả: Khoa học-Thông tin

Nguồn tin: Công đoàn Viên chức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)