Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Chi tiết tin

Khoa học - Công nghệ

Đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1 của Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Lương Thị Thủy Ngày đăng: 12:20 | 08/12 Lượt xem: 441

Trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, đặc biệt là công nghệ tưới tiên tiến và tiết kiệm nước cho cây trồng cạn đã chứng minh đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá cho ngành Nông nghiệp. Nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ thống nông nghiệp để góp phần ổn định an ninh lương thực, kết hợp với các nhu cầu thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp bền vững, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ứng dụng mô hình nông nghiệp CNC ở một số địa phương và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Trong tiến trình triển khai chuyển giao và áp dụng các mô hình, Sở Nông nghiệp và PTNT rất chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây lúa thông qua tờ rơi tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, mô hình Nông nghiệp thích ứng một cách Thông minh với Khí hậu (CSA) cho các hộ nông dân có diện tích trong khu mẫu tại 5 xã hưởng lợi từ dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). Sau 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh, đến nay đã xây dựng thành công 03 mô hình CSA cánh đồng lớn luân canh lúa - màu trên hệ thống canh tác đất lúa (01 mô hình tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình 54,5 ha; 01mô hình tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn 45,5 ha; 01 mô hình tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc 50 ha); 02 mô hình CSA cánh đồng lớn sản xuất rau, màu an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn (01 mô hình xã Tam Phước, huyện Phú Ninh 30 ha; 01 mô hình tại xã Đại Cường và Đại Minh huyện Đại Lộc 50 ha). Diện tích đất canh tác cây trồng cạn được áp dụng phương thức canh tác tiên tiến cho cây lúa (IPM, SRI) tăng dần qua các năm (năm 2015 là 1.041,5 ha; năm 2016 là 1.385,7 ha; năm 2017 là 1.554,5 ha) và dự kiến đến năm 2020 là 3.065 ha.

Để đạt được kết quả trên, Sở NN&PTNT đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, cụ thể: Quyết định số 1695/QĐ-UBND, ngày 16/5/2017 phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, gắn với mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 về quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 ban hành cơ chế đẩy mạnh cơ giới hoá một số khâu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 33/2011/QĐUBND ngày 17/11/2011. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị và công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách của Trung ương, Tỉnh cụ thể đến các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác chuyển giao công nghệ và áp dụng kỹ thuật tiên tiến luôn có những thuận lợi nhất định, như: được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương, hệ thống khuyến nông từ huyện đến cơ sở trong công tác vận động, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra giám sát tốt đã giúp nông dân nắm bắt và quan tâm áp dụng mô hình một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi vẫn còn những khó khăn như: nguồn kinh phí để triển khai mô hình còn hạn chế khó chuyển giao trên diện rộng cho người dân; Trình độ sản xuất của người dân chưa cao và ngại đầu tư để chuyển đổi từ phương thức tưới truyền thống vốn vẫn đảm bảo được nhu cầu tưới lúa của vùng; Một số địa hình sản xuất không bằng phẳng nên quy trình tưới tiêu phức tạp hơn và cần phải tưới tiêu nhiều lần trong mùa vụ; Đối với cây trồng cạn, đa số nông dân sử dụng bình ô doa hoặc máy bơm kéo ống tưới hoặc sử dụng phương pháp tưới thấm đều theo rãnh, tưới theo lứa, theo chu kỳ thay cho phương pháp tưới tràn như trước đây nên phần nào cũng tiết kiệm được một lượng nước nhất định.

Chính vì vậy, trong thời gian tới để triển khai công nghệ tưới tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả và rộng rãi, bên cạnh việc bố trí nguồn kinh phí để tiếp tục duy trì, mở rộng, khuyến khích nông dân thực hiện thì việc hỗ trợ cho hộ dân tiếp cận với các chính sách hiện hành vay vốn dài hạn để đầu tư cơ sở vật chất ban đầu là cần thiết./. 

Tác giả: Phòng Khoa học – Thông tin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)