Thủ tục hành chính    

Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NN&PTNT QUẢNG NAM
1. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
1.1. Văn phòng.
1.2. Thanh tra.
1.3. Phòng Kế hoạch -Tài chính.
1.4. Phòng Tổ chức Cán bộ.
1.5. Phòng Quản lý Xây dựng công trình.
1.6. Phòng Khoa học - Thông tin.
2. Các Chi cục thuộc Sở:
2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
2.2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
2.3. Chi cục Kiểm lâm
2.4. Chi cục Thủy sản
2.5. Chi cục Thủy lợi
2.6. Chi cục Phát triển nông thôn
2.7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
3.1. Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam (thay đổi tên Trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư).
3.2. Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam.
3.3. Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam.
3.4. Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam.
3.5. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Nam (thay đổi tên và bổ sung nhiêm vụ Ban Quản lý Cảng cá An Hòa).
4. Tổ chức hành chính, sự nghiệp được UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, điều hành
4.1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.
4.2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.
Đường dây nóngThống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)